Policy for miljø og kvalitet

  • Vår innsamling og gjenvinning skal skje på en måte som til enhver tid tar hensyn til natur og omgivelser.

  • Vi skal oppfylle krav og pålegg som gis fra myndigheter, og gjøre utbedringer utover lover og regler hvis dette er med på å bedre miljø og kvalitet.

  • Vi vil arbeide for at kvaliteten på våre produkter til enhver tid tilfredsstiller våre kunders krav.

  • Vi vil hvert å sette oss nye mål på miljø og kvalitet i forbindelse med strategi og handlingsplan.