Hermod Teigen AS er en ledende aktør innen gjenvinning av jernskrap og metaller som vil bidra til et mer bærekraftig samfunn. På våre anlegg langs kysten i Norge kjøper og behandler vi alle typer metaller, ofte fra store industribedrifter, men også fra privatpersoner. Med erfaring fra 1901 blir skrapet effektivt og miljøvennlig omgjort til innsatsvarer i ny industriproduksjon.

VÅRE TJENESTER

Vi er en ledende aktør innen gjenvinning av jern og metaller for både industribedrifter og privatpersoner.
Vi har moderne utstyr og kompetanse som sikrer miljøvennlig gjenvinning av biler, campingvogner, lastebiler og mopeder.
Vi er et godkjent mottak for blybatterier. Vi kjøper og tar imot blybatterier fra bil, båt og traktor merket med Pb-symbol.

Hermod Teigen AS

hermod_teigen_120

SE VIDEO

Gjenvinning
av jern og metall