Vi tar imot blybatteri

Hermod Teigen AS er et godkjent mottak for blybatterier. Vi kjøper og tar imot blybatterier fra bil, båt og traktor merket med Pb-symbol. Blybatterier inneholder tungmetallet bly. Pb-blybatteri er farlig avfall, men også en gjenvinnbar ressurs som vi kan utnytte.

Gjenvinning
av jern og metall