Vi gir skrap nytt liv

Siden 1901 har Hermod Teigen AS effektivt og miljøvennlig omgjort skrap til innsatsvarer i ny industriproduksjon. Vi har fokus på høy kvalitet for å skape verdifulle sekundære råvarer. På våre anlegg kjøper og behandler vi alle typer metaller – alt fra skrapjern, kompleksjern, stål, kobber, messing, bly og sink. Vi kjøper jern og metaller fra industribedrifter, bønder og privatpersoner.

Hermod Teigen AS er et godkjent mottak for bilvrak.

VÅRE TJENESTER

Vi er en ledende aktør innen gjenvinning av jern og metaller for både industribedrifter og privatpersoner.
Vi har moderne utstyr og kompetanse som sikrer miljøvennlig gjenvinning av biler, campingvogner, lastebiler og mopeder.
Vi er et godkjent mottak for blybatterier. Vi kjøper og tar imot blybatterier fra bil, båt og traktor merket med Pb-symbol.

Gjenvinning
av jern og metall