Verdier og visjon

Våre verdier

Enkelhet

Vi skal bruke kunnskap og erfaring for å tilby ukompliserte og løsningsorienterte tjenester.

Ansvarlighet

Vi skal skape verdier med ærlighet og respekt for medarbeidere, kunder, miljø og omgivelser.

Smidighet

Vi skal være en fleksibel og god samarbeidspartner som søker muligheter, utfordrer og utvikler gode løsninger.

Vår visjon

En bedrift i miljøets tjeneste – det er vår visjon. Det betyr at vi alltid skal etterstrebe å ta vare på verdier og ressurser. Jern og metall kan for eksempel gjenvinnes uendelig! Vår virksomhet er helt essensiell for at verdiene og ressursene forvaltes og gjenvinnes på best mulig måte, og inngår i sirkulærøkonomien. Dette har vært viktig for oss i over 120 år, og fortsetter å være vårt hovedfokus.

Gjenvinning
av jern og metall